Complexe Multi Fasen Project

Home> Bodem> projecten> Complexe Multi Fasen Project

Uitdaging

Op deze industriële locatie was als gevolg van jarenlange bedrijfsvoering een zeer omvangrijke verontreiniging ontstaan. De verontreiniging betrof een mix van (gechloreerde) koolwaterstoffen, inclusief puur product. Aan WeGroSan/HMVT de uitdaging om per maand zoveel als mogelijk van het product en verontreinigd grondwater te verwijderen en vrijkomende lucht- en waterstromen te zuiveren alvorens te lozen. Dit via een systeem van tientallen ondergrondse Meer Fasen Extractiefilters die verspreid over het terrein zijn aangelegd. WeGroSan/HMVT heeft deze dienst uitgevoerd van 2007 t/m 2010 voor een vast bedrag per maand, gekoppeld aan een minimale ‘up-time’ van haar installaties.

Oplossing

De onttrekking- en zuiveringsinstallaties bedroegen de volgende:

 • Installatie van 53 RVS Multi Fasen Extractie filters en ondergronds leidingwerk.
  Gefaseerde aanleg om bedrijfsvoering niet te hinderen. Kritische werkzaamheden zijn in het weekend uitgevoerd.
 • Waterzuivering:
  – Multi Fasen Extractie unit met een capaciteit van 1.600 m³/uur bij ca. 130 mbar absoluut
  – Capaciteit van 6 m³/uur
  – Olie/waterafscheiding
  – Ontijzering incl. zuurdosering
  – Beluchting met behulp van striptoren
  – Actief kool filtratie
 • Luchtzuivering:
  – Twee parallel geschakelde Katalytische Oxidatie units à 1.000 m³/uur incl. scrubber.
 • Dit alles ingebouwd in een op maat gemaakte loods.
 • Conform ATEX regulering.

Resultaten

WeGroSan/HMVT heeft dit systeem meerdere jaren succesvol bedreven en vele duizenden kilo’s aan verontreiniging per maand onttrokken en verwerkt.