Bioschermen Vanderlande Industries Veghel

Home> Bodem> projecten> Bioschermen Vanderlande Industries Veghel

Uitdaging

In het najaar van 2010 heeft HMVT drie bioschermen in een VOCl-verontreiniging aangelegd bij Vanderlande Industries in Veghel. De verontreiniging heeft een oppervlakte van circa 5 ha en bevindt zich in het grondwater op een diepte van 5 tot 20 meter. De natuurlijke afbraak van de VOCl-verontreiniging is reeds in een ver gevorderd stadium. De bioschermen bestaan uit ruim 100 injectiefilters en zijn op een diepte van 6, 10, 15 en 20 meter aangebracht in de pluimzone van de VOCl-verontreiniging. De verontreiniging in de bronzone dooft langzaam uit en wordt vooralsnog niet aangepakt.

Oplossing

Voor de biologische sanering is een nieuwe injectie-unit ‘de biostimulator’ in gebruik genomen. HMVT heeft de biostimulator ontwikkeld voor stimulering van de afbraak bij omvangrijke VOCl-verontreinigingen. Met deze innovatieve injectie-unit wordt een emulsie van sojaolie in grote hoeveelheden aangemaakt met grondwater van de locatie. De biostimulator is voorzien van 2 mengtanks van 8 m3 en een speciale mengpomp. Via een brandweerslang wordt de aangemaakte emulsie verpompt over honderden meters naar een verdeelunit op een trailer. Van hieruit wordt de emulsie geïnjecteerd over 10 tot 20 filters tegelijk. Met één injectieronde kan de biologische afbraak van VOCl gedurende circa 5 jaar worden gestimuleerd.

Resultaten

Door toepassing van de biostimulator is HMVT erin geslaagd om de productie- en injectiesnelheid te verdrievoudigen. Stimulering van de afbraak is door deze opschaling nog kosteneffectiever geworden. In circa 2 weken tijd zijn met de biostimulator circa 80 injectiefilters voorzien van 160 m3 substraat. Met de biostimulator kan een kostenreductie van circa 30% worden bereikt bij biologische saneringen.

Uit de procesmonitoring die HMVT uitvoert in Veghel blijkt dat de VOCl-verontreiniging in de bioschermen al sterk is afgenomen in het eerste half jaar. De verwachting is dat in een periode van 5 jaar de concentraties aan VOCl met 80 tot 90% in het scherm gereduceerd kunnen worden. CSO zal de verontreinigingssituatie in het grondwater controleren in het kader van de verificatie. Het uiteindelijke doel van de sanering is om de verspreiding van de verontreiniging in het grondwater een halt toe te roepen.