Alternatieve zuivering zware metalen

Home> Water> projecten> Alternatieve zuivering zware metalen

Uitdaging

In de zomer van 2011 is HMVT gevraagd om een praktische oplossing voor de zuivering van 600 m³ verontreinigd water in een oude kelder te Zwolle. Op dit project werd op dat moment een bodemsanering en sloop van voormalige bedrijfspanden uitgevoerd. De locatie was ernstig verontreinigd met Chroom3, Chroom6 en Nikkel. Als gevolg van de natte zomer stond de oude en nog te slopen kelder vol met verontreinigd water, met concentraties tot 400.000 µg/l. Een door derden verzorgde mobiele waterzuiveringsinstallatie gebaseerd op ionenwisseling leverde onvoldoende rendement.

Oplossing

Onze oplossing bestond uit het ter plekke neerslaan van de zware metalen en het vervolgens afpompen van het gezuiverde water naar het riool. Het verontreinigde slib dat op de bodem zou achterblijven zou vervolgens samen met de nog te ontgraven verontreinigde grond en betonpuin ter verwerking afgevoerd worden.

Alvorens dit ten uitvoer te brengen hebben wij eerst water van de locatie verzameld en in onze testruimte onderzocht of we een voldoende rendement konden krijgen en welk recept aan chemicaliën nodig zou zijn. Dit is vervolgens vertaald naar een praktijktoepassing.

Resultaten

De eerste labtesten toonden aan dat het water vooral Chroom6 bevatte. De concentraties vielen enigszins mee: 25-36.000 µg/l. Een drietrapsbehandeling waarin eerst de pH gecorrigeerd werd en waarbij vervolgens het Chroom werd neergeslagen met ijzer3chloride en polymeer leverde in het lab de beste resultaten. We konden zo het Chroom6 gehalte terugbrengen tot onder 100 µg/l en we zagen ook een mooie bezinking en helderverkleuring van het water.

De labresultaten hebben we vervolgens omgezet naar een full scale praktijkdosering. In het veld is het water in de oude kelder op eenzelfde manier behandeld als in het lab. Omdat de totale hoeveelheid water niet 600 m³ bleek te zijn, maar ondertussen was aangegroeid tot 1.500 m³ is in meerdere rondes het water behandeld. Ook in het veld hadden we na enige tijd bezinking dezelfde mooie resultaten: reductie tot minder dan 100 µg/l aan Chroom6.

Naast de on-site behandeling van het water in de kelder hebben we op deze locatie ook de pompen ter afpomping van het schone water verzorgd, evenals een kleine zuivering om eventuele slibvlokken tegen te houden (zandfiltratie).