Meer informatie?

Heeft u interesse in deze functie of wilt u meer informatie? Neem contact op met Paul Verhaagen.

senior consultant

Paul Verhaagen

(+31) 6 118 60 806

paul.verhaagen@hmvt.nl

Home> Werken bij HMVT> HMVT stage mogelijkheid

HMVT stage mogelijkheid

Biologische afbreekbaarheid in Constructed Wetlands. Onderzoek mogelijkheden afbraak van PFAS in een Constructed Wetland 

 

Initial note

We would have liked to welcome an international intern for this internship, but since there will often be contact with Dutch speaking companies (meetings etc.) we decided to hire Dutch speaking people only. We apologize for this in advance.

We verwachten echter wel dat je Engels op goed niveau is, want we willen het PFAS project publiceren.

Er worden hier twee onderwerpen gepresenteerd, waarbij je tijdens de stage bij betrokken zal zijn. Zo heb jij straks een mooie uitdagende stage waarin je zeker niet stil hoeft te zitten!

 

Wie zijn wij?

HMVT is een aannemer van milieutechnische projecten. Door ons hands-on karakter hebben wij ervaring met het snel toepassen van (nieuwe) technieken in de praktijk. We zijn voortdurend bezig met het innoveren en verbeteren van onze technieken. Wij zijn gespecialiseerd in een breed scala aan technieken voor de schoonmaak van bodem, water en lucht. 

Enkele voorbeelden zijn de in-situ injectie van substraat om het microbioom te stimuleren, strippen/schrobben, bodemdampextractie, in-situ thermische sanering, sparging, bodemlucht extractie en constructed wetlands. We hebben een groot netwerk van industriële partners, voor wie we veel projecten uitvoeren, voornamelijk in de Benelux, maar ook in andere landen binnen Europa.

Wat is de uitdaging?

Vanwege klimaatverandering zijn we continue bezig de duurzaamheid van onze technieken te verbeteren, aangezien de meeste van deze technieken energie-intensief zijn en/of veel CO2 (en andere broeikasgassen) produceren.

Daarom investeren we in nature-based saneringen, met een focus op het toepassen van constructed wetland technologie. Constructed wetlandsystemen bootsen natuurlijke wetlandsystemen na, waar fysieke (bijv. flocculatie), chemische (bijv. adsorptie) en biologische processen (bijv. microbiële afbraak, opname door planten) plaatsvinden om complexe moleculen af te breken.

Deze wetlands zijn nuttig gebleken voor de afbraak van veel moeilijke chemische verontreinigingen, vanwege de vele verschillende reactiemechanismen die voorkomen.

Nu willen we deze technologie gebruiken voor een opkomende verontreiniging: poly- en perfluoralkyl-verbindingen of PFAS.

 

 

Hoe kan jij helpen?

OW 1: Biologische afbraak van PFAS

PFAS staan bekend als forever-chemicals die nadelige effecten hebben op de menselijke gezondheid en ecosystemen. Momenteel zijn er geen haalbare,  kosteneffectieve methoden beschikbaar voor de sanering ervan, met uitzondering  van laag-efficiënte adsorptie op granulaire actieve kool (GAC). 

We hebben echter een experiment uitgevoerd welke een indicatie gaf dat PFAS door wetlandplanten (moerasplanten) zou kunnen worden opgenomen en misschien zelfs in het microbioom zou kunnen worden getransformeerd. We zouden hier graag verder op willen ingaan, om te verduidelijken of het mogelijk is, en wat mogelijke mechanismen zouden zijn.

Voor de stage voer je een literatuurstudie uit naar biologische afbraak van PFAS om mogelijke
afbraak routes te identificeren.

Hieruit ontwerp en voer je idealiter een experimentele opstelling uit waarin we kunnen
testen of er biologische transformatie van PFAS plaatsvindt in een wetland en welke omstandigheden optimaal zijn om een reproduceerbare afbraak te bereiken.

Naast dit project bezoek je industriële sites waar wij saneringswerkzaamheden uitvoeren, en assisteer je bij deze werkzaamheden waar mogelijk en gewenst door jou.

OW 2: Biologische afbreekbaarheid van teercomponenten door Constructed Wetland
technologie

 

Wat is de uitdaging?

Binnenkort starten we een CW-pilot waarin een teerverontreinigingen in water wordt behandeld. Teer is moeilijk biologisch afbreekbaar, maar uit recent onderzoek van verschillende experts van dit projectteam is gebleken dat het mogelijk is als er een complexe microbiële gemeenschap en de juiste omstandigheden aanwezig zijn. Voor dit project is de pilot al ontworpen samen met onze externe experts. Waarschijnlijk  is het tegen de tijd dat je aankomt al opgestart.

 Hoe kan jij helpen? 

Als stagiair zal je deel nemen aan het pilot-experiment en praktijkervaring op te doen met veldbemonstering van waterkwaliteits-parameters (RedOx, pH, O2, Ec), evenals de chemische samenstelling van het water.  

We willen mogelijke afbraakmechanismen ophelderen en of een aangelegd wetland een mogelijke
oplossing kan zijn voor de afbraak van deze chemicaliën. Daarnaast word je betrokken bij onze overleggen, en denk je mee met het project en doe je werkzaamheden op de locatie van het project.

 

Verdere opmerkingen

We denken dat we een mooie stageplek bieden vanwege de volgende punten:

 • Een start voor het opbouwen van een netwerk binnen de niche wereld van milieuonderzoek/sanering /consultancy.
 •  Ervaring opdoen met veldwerk.
 • Creativiteit: gezien het karakter van de opdrachten heb je veel vrijheid en eigen invulling van de werkzaamheden.
 • Innovatie: je leert veel technieken kennen binnen de saneringswereld, wat nuttig kan zijn voor je verdere carrière.
 •  Afwisseling: Dit werk bevat veel afwisseling; denk aan veldwerk, ontmoetingen met cliënten, sleutelen in de werkplaats, rapportages maken, innoveren.[1]
 • Oriëntatie: kijken of dit veld je leuk lijkt!

Jouw profiel

Het liefste hebben we iemand die:

 •  Onafhankelijk kan werken.
 • Het leuk vind om mee te praten en mee te doen.
 • Kritisch nadenkt.
 • Kennis heeft van / geïnteresseerd is in techniek (denk aan een BWA / milieukundige / biotechnologische (proceskunde) achtergrond).  Hydrologische kennis / microbiële kennis is een plus.
 • Zowel buiten als binnen werken leuk vindt.

Duur van de stage

Het liefste duurt de stage 6 maanden, en vindt plaats op ons kantoor/lab in Ede,
Gelderland, Nederland. Je ontvangt een stagevergoeding.

 Voor meer info, of vragen, neem contact met ons op en schroom niet om te bellen.

 HMVT contacten:

Paul Verhaagen (paul.verhaagen@hmvt.nl)

tel. +31 6 11860806

Joshua Both (Joshua.both@hmvt.nl )

Tel. +31 6 12975903


Locatie:

HMVT in Ede


[1] Eventueel is er mogelijkheid tot congres bezoek, als het binnen de stagetijd valt.