Waterzuivering op kantoorboot

Home> Waterzuivering op kantoorboot

In onze moderne en snel veranderende samenleving krijgen we steeds vaker te maken met nieuwe vraagstukken. Dit vraagt om nieuwe en innovatieve milieutechnieken, bijvoorbeeld om water te zuiveren. Onze Belgische collega’s van Wegrosan/HMVT hebben afgelopen jaar een unieke prestatie geleverd. Zij hebben een duurzaam en ecologisch waterzuiveringssysteem geïnstalleerd op de eerste drijvende kantoorboot in Antwerpen.

Beroemde Antwerpse badboot
De eerste kantoorboot aan de Napoleonkaai in Antwerpen is een restant van de beroemde Antwerpse Badboot. De Badboot werd tot 2015 gebruikt als openbaar zwembad. Het zinken van het zwembad, gelegen op het bovendek, heeft ervoor gezorgd dat de Badboot niet langer kon blijven bestaan. Een Antwerps reclamebureau besloot het horeca-gedeelte van de boot te kopen en er het eerste drijvende kantoor in Vlaanderen van te maken. En met succes.

Uitdagende opgave
Onze collega’s in België hadden nog nooit eerder een waterzuiveringsproject uitgevoerd op een boot. En net zoals bij vrijwel ieder project kregen ze ook tijdens dit project te maken met meerdere uitdagingen. Allereerst moest het water conform de Vlaamse normen gezuiverd worden. Dit betekent dat het afvalwater van het drijvende kantoor aan bepaalde eisen moest voldoen om het te mogen lozen. Daarnaast was er op de boot slechts een klein oppervlak beschikbaar voor de installatie. Ook het evenwicht en de balans van de boot speelden een belangrijke rol. Om het project nog iets complexer te maken, moest er ook rekening gehouden worden met een variabele belasting. Op werkdagen zou er een piek aan afvalwater zijn en in het weekend helemaal geen afvalwater.

Drijvende kracht
Na grondig vooronderzoek werd een afvalwater-recuperatiesysteem geïnstalleerd op basis van beluchte rietvelden en actiefkoolfiltratie. Dit is vergelijkbaar met het concept Constructed Wetlands wat wij in Nederland al actief inzetten bij waterzuiveringsprojecten. Het is een filter dat kan worden ingepast in bestaande watergangen. Hierin worden zuurstofrijke en zuurstofarme zones gevormd waardoor de verontreiniging op een biologische wijze wordt afgebroken. Het voordeel hiervan is dat er geen bovengrondse zuivering en er weinig energie nodig is om het water te zuiveren. De actiefkoolfiltratie werd als extra zuiveringsstap geïnstalleerd om een gedeelte van het gezuiverde water te hergebruiken voor het spoelen van de toiletten.

Denken in mogelijkheden
Bij ieder project zijn er onverwachte situaties en problemen die zich voordoen. Bij het bootzuiveringsproject had dit te maken met de bouwconstructie van de boot en de beperkte ruimte. Voor de waterzuiveringsinstallatie zijn er leidingen gelegd van het voordek tot het achterdek. Deze leidingen zijn dwars door de compartimenten van de boot gelegd. Een uitdagende opgave voor onze Belgische collega’s. Uiteindelijk is de stabiliteit behouden en drijft het kantoor nog steeds.

Dit project is een goed voorbeeld van onze werkwijze. Wij gaan altijd op zoek gaan naar een passende oplossing die aansluit op de wensen van de klant en past bij de omgevingsfactoren van een situatie. Benieuwd wat wij mogelijk voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!