Van industriële defensiegebouwen naar karakteristieke woningen

Home> Van industriële defensiegebouwen naar karakteristieke woningen

Een industrieel woonthema is helemaal volgens de laatste trends. Hier hoort een industrieel interieur bij, maar ook een industriële omgeving met industrieel erfgoed. Een goed voorbeeld hiervan is het Defensie-eiland in Woerden, dat een groot succes is. Op industriële gebieden is de bodem door het intensieve gebruik vaak verontreinigd. Zo ook op het Defensie-eiland. De ontwikkelaar van de locatie diende eerst de bodem te saneren alvorens zij de locatie mocht omtoveren tot deze unieke woonplaats.

De locatie

Het aangewezen vervuilde eiland in de binnenstad van Woerden was een militair complex van 1880 tot 2001, waar onder andere de kleding en uitrusting werd gewassen. Door bedrijfswerkzaamheden was op de locatie zowel de grond als het grondwater verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen. HMVT is ingeschakeld om de sanering van het grondwater voor haar rekening te nemen.

Saneringstechnieken

Op het eiland zijn drie bronzones geïdentificeerd samen met een grootschalige zaklaag. Voordat de nieuwbouw gerealiseerd kon worden, zijn de bronzones tot 5m-mv gesaneerd middels ontgraving. HMVT heeft vervolgens de onderliggende bodemlaag vanaf 5 tot 20 meter diepte behandeld met behulp van In Situ Chemische Oxidatie. Op deze manier is de grootste vracht aan verontreiniging omgezet tot onschadelijke eindproducten. Deze behandeling is op sommige plekken wel tot vijf keer herhaald. Vervolgens is er een ‘polishing step’ ingezet door de restverontreiniging gestimuleerd (anaerobe) af te breken middels het toedienen van een (slow release) koolstofbron. Simpel gezegd: we hebben de omstandigheden voor de bacteriën optimaal gemaakt zodat zij de nog aanwezige verontreiniging verder afbreken. De verontreinigingen in de bodem zijn inmiddels zo ver verwijderd dat het Bevoegd Gezag heeft aangegeven dat de ontwikkeling heeft kunnen plaatsvinden. We zijn trots dat we deze uitdaging met alle betrokken partijen tot een succesvol resultaat hebben omgezet, wat te zien is op onderstaande afbeelding.

Out of the box

Ieder project is uniek en HMVT denkt graag mee over een saneringsoplossing op maat. Bij bodemsanering is het vaak moeilijk om vooraf een goede schatting te maken. Tot hoe diep is de vervuiling verspreid? Welke type bodemlagen zijn aanwezig? Om welke giftige stoffen gaat het? Mocht het naderhand toch om een omvangrijker gebied gaan dan verwacht, dan anticiperen we daar flexibel op. Samen met u denken we verder. Bent u benieuwd of we iets voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Ted Vendrig.