Terugblik Constructed Wetlands

Home> Terugblik Constructed Wetlands

Op de plek waar nog geen honderd jaar geleden de Duitse ex-keizer Wilhelm II in ballingschap verbleef, organiseerden HMVT en Deltares op 8 oktober 2019 een informatiemiddag over de constructed wetland. Niet helemaal willekeurig was deze plek gekozen; HMVT en Deltares hebben een constructed wetland gerealiseerd in de slotgracht van Huis Doorn. De insteek van de informatie middag was duidelijk: het uitdragen van kennis en het luisteren naar elkaars ervaringen.

Uit verschillende hoeken van het land en buitenland kwamen zo’n 30 geïnteresseerden bij elkaar. Met een broodje in de hand werden projecten in een informele setting besproken. Nadat Paul, Frank en Nanne iedereen verwelkomd hadden, begon de presentatie over de projecten waar iedereen voor kwam: de constructed wetland.

Wat is een constructed wetland?

Om grondwater te saneren, wordt gezocht naar een kosteneffectieve, natuurlijkvriendelijke manier. De constructed wetland saneert verontreinigd grondwater met een speciaal ontworpen biologische wetland (filter). Een verontreinigde waterstroom wordt blootgesteld aan verschillende biologische processen waardoor de verontreinigingen worden afgebroken.

Lees meer: https://www.hmvt.nl/project/constructed-wetland-in-amersfoort-en-doorn/

 

Nanne Hoekstra (Deltares)

Aan de hand van verschillende projecten met de constructed wetland liet Nanne zien hoe duurzaamheid en kostenefficiëntie gewaarborgd worden. Met bijvoorbeeld een helofytenfilter zuiver je het verontreinigde water via biologische afbraak. Ook is het mogelijk om met een elektrische windpomp het grondwater mechanisch op te pompen, zoals bij een constructed wetland in Amersfoort is gerealiseerd. Deze werkwijze is het buitenland populair, maar wordt in Nederland in mindere mate gebruikt. Onterecht, stelt Nanne Hoekstra. Naast duurzaam is deze manier ook voordelig. Hoekstra pakte de gelegenheid aan om diep in de materie te duiken van de constructed wetlands. Zo sprak hij ook over verschillen van zuurstofinbreng tussen zomer winter; in de winter is er bij lage temperaturen namelijk een minder snelle afbraak door concurrerende elektronenacceptoren en minder zuurstof uit riet. Ook ging hij in op manieren om de effecten van het seizoen door het ontwerp op te vangen.

Frank Pels

Frank Pels sprak over de constructed wetland bij Huis Doorn. Na enkele verhalen over Wilhelm II werd de toon serieuzer. Het grondwater onder Huis Doorn is verontreinigd en de slotgracht stond  grotendeels droog. Door een grondwateronttrekking te combineren met de slotgracht worden twee vliegen in één klap geslagen, namelijk een beheersing/sanering van het verontreinigde grondwater én een mooi gevulde slotgracht. Een belangrijk aandachtspunt is de rijksmonumentale status van Huis Doorn. De gekozen oplossing is uitgewerkt in nou overleg met de landschapsarchitect van Huis Doorn. Dit zorgt voor een uitdaging: hoe behoud je de pracht en praal van de slotgracht en het Huis met  omgeving en voldoe je aan alle eisen en zuiver je toch het water? Er is gekozen om het proces in twee stappen op te knippen. Als eerste is er een ondergrondse anaerobe zuivering toegepast waarin de PER aanwezig in het grondwater wordt afgebroken tot de tussenafbraakproducten CIS en VC. De slotgracht zelf wordt gebruikt als aerobe zuivering om de gevormde VC af te breken.

Frank ging tevens uitgebreid in op de constructed wetland in Zwolle waar diverse VOCl verontreiniging uit de binnenstad en stations zone worden onderschept voordat deze bij de grote drinkwaterwinning Het Engelswerk aankomen. Het opgepompte water wordt gebruikt voor de koeling en verwarming van een dak- en thuislozenopvang waarna deze wordt gezuiverd in een constructed wetland.

Paul

Na buiten de opstelling te hebben aanschouwd, vervolgt Paul de informatiemiddag met een blik op de toekomst. Voor welke projecten is het interessant en voor welke projecten kun je beter geen Constructed Wetland gebruiken? En welke toepassingen zitten er in de toekomst nog aan te komen?

Inmiddels is er bijna 30 jaar ervaring met het toepassen van biologische methodieken voor de aanpak van verontreinigingen in bodem en water. Er is nu veel meer zicht op wat biologie kan betekenen. Ook het draagvlak voor toepassing neemt steeds verder toe. Zo zullen biologische methodieken in de nabije toekomst een rol kunnen spelen bij het waterkwaliteitsbeheer van grote gebieden en kunnen de gevolgen van diffuse verontreinigingen veel effectiever worden weggenomen.

Na de presentatie werd er nagepraat over de aanpak van dergelijke projecten. Met een (alcoholvrij) biertje werd er geproost op de toekomst.

Bekijk hier de powerpointpresentaties en meer achtergrondinformatie over wetlands :

https://www.hmvt.nl/kennis/waterzuivering-met-behulp-van-een-constructed-wetland/