Roemeense overheid bezoekt projecten HMVT

Home> Roemeense overheid bezoekt projecten HMVT

HMVT heeft het genoegen gehad om 50 Roemeense ambtenaren een paar toonaangevende saneringslocaties van HMVT te laten zien. De delegatie bestond uit regionale milieu ambtenaren uit heel Roemenië (APM: regionale EPA) en enkele van de Nationale overheid (ANPM: nationale EPA).

De delegatie was in Nederland om zich te verdiepen in het Nederlandse bodembeleid en de uitvoering daarvan. Hiervoor bezochten zij Bodem+, DCMR en het RIVM. Om een beeld te krijgen van de uitvoeringskant van het bodembeleid hebben zij projecten bezocht in Utrecht (ontwikkeling Stationsgebied), maar ook lopende bodemsaneringen. Voor dit laatste zijn twee projecten van HMVT bezocht.

In Amersfoort is een bezoek gebracht aan de biologische zuivering van met VOCl verontreinigd grondwater met behulp van een Constructed Wetland. Met dit systeem worden de verontreinigingen in het grondwater via aerobe en anaerobe biologische processen afgebroken. De energie voor het oppompen van het grondwater wordt geleverd door een windmolen. In Roemenië zijn er vele verontreinigde locaties welke veraf liggen van voorzieningen. Het principe van een volledig zelfstandig werkende biologische zuivering met lage onderhoudskosten kon dan ook op veel belangstelling rekenen.

In de Europoort werd vervolgens een bezoek gebracht aan een omvangrijke in-situ sanering. Bij deze sanering wordt met behulp van bodemluchtextractie, persluchtinjectie en meer fase extractie een bodemverontreiniging met Nafta aangepakt. De sanering vergt veel hoogwaardige apparatuur en technische vernuft en interessant om te laten zien aan de delegatie.

De Roemeense delegatie heeft met deze twee locaties zo de volle breedte van in-situ bodemsaneringsprojecten in Nederland gezien.