Pilotproef uitroeien Japanse Duizendknoop

Home> Pilotproef uitroeien Japanse Duizendknoop

Doel
Het doel van de pilotproef is om met een praktijkproef te onderzoeken of het mogelijk is om grond ‘verontreinigd’ met de Japanse Duizendknoop in een depot te saneren.

Methode
Uit onderzoek is bekend dat de groei van wortelstokken van duizendknoop effectief wordt gestopt bij verhitting boven 55 oC gedurende 3 dagen (Day et al, 2009). Lagere temperaturen gedurende langere tijd kunnen ook afdoende zijn (MacFarlane, 2011), de ondergrens ligt bij 40 graden gedurende 7 dagen. Voor de proef is in het havengebied van Rotterdam een depot ingericht waar wij onze test kunnen uitvoeren. HMVT verzorgt de technische uitvoering van de proef en de Wageningen University & Research (WUR) verzorgt het vitaliteitsonderzoek op de plantenresten.

Opzet pilotproef
De pilotproef richt zich op een hoeveelheid grond met daarin (wortels van) de Japanse Duizendknoop. Ten behoeve van de test is een hoeveelheid grond van ca. 500 m³ aangebracht binnen een bak met betonblokken. Deze grond zal door HMVT worden verwarmd door middel van warme luchtinjectie, een techniek die wij ook inzetten voor onze in-situ saneringen. In figuur 1 is de globale opzet van het depot weergegeven. Via isolatiematten op het depot wordt de warmte zoveel mogelijk in het depot gehouden.

In het depot zijn meerdere temperatuursensoren aanwezig. De temperatuur wordt continue gemeten en nadat het depot voldoende is verwarmd worden steekproefsgewijs uit het depot een aantal wortels bemonsterd. De wortels worden vervolgens door Wageningen University & Research (WUR) gecontroleerd op vitaliteit. Als de uitkomst uit het vitaliteitsonderzoek negatief is (er is geen vitaliteit meer in de wortels) dan blijft het depot nog liggen om te controleren of er in een later stadium (gedurende de zomer) inderdaad geen Japanse Duizendknoop uit naar boven groeit.

Als de pilot succesvol blijkt te zijn dan kan dit ook in-situ (zonder ontgraving) op moeilijk bereikbare plekken worden toegepast