Patentaanvraag verontreiniging Japanse Duizendknoop

Home> Patentaanvraag verontreiniging Japanse Duizendknoop

Dat de Japanse Duizendknoop een bekende plaaggeest is, behoeft geen toelichting. Vele terreineigenaren zitten met de handen in het haar en zoeken naar effectieve methoden om deze sterk woekerende, en soms zelf schadelijke, plant voor allerlei onder- en bovengrondse infrastructuur voor eens en altijd uit te roeien. Tot voor kort was dit met klassieke technieken niet mogelijk. Thermisch reinigen blijkt de oplossing, blijkt uit onderzoek van HMVT.

Oplossing

HMVT, van huis uit een in-situ bodemsaneringsbedrijf, heeft een oplossing voor de Japanse Duizendknoop gevonden. Samen met de Wageningen University & Research (WUR) is in de zomer van 2020 vertrouwelijk getest of wij grond konden schoonmaken van Japanse Duizendknoop door middel van verwarming. In-situ thermische reiniging/sanering van grond is niet nieuw voor ons. Sinds vele jaren passen wij thermische saneringstechnieken toe om verontreinigde locaties te saneren. We gebruiken hiervoor hete luchtinjectie of elektrische weerstandswarmte. Op basis van onze bestaande kennis hebben wij dan ook een methode kunnen ontwikkelen voor het succesvol bestrijden van de Japanse Duizendknoop in de grond. Ten behoeve van de test is er op een afgesloten locatie in Rotterdam een tijdelijk depot ingericht die wij door middel van hete luchtinjectie hebben opgewarmd. De controle van het eindresultaat is verricht door de WUR. De resultaten van de test waren zeer positief: het gehele depot bleek ook maanden na behandeling nog vrij van de Japanse Duizendknoop.

Vervolg?

In het vierde kwartaal van 2020 zullen wij een tweede pilottest uitvoeren, dit keer om ter plaatse (in-situ) een perceel in Amsterdam te behandelen. Hier groeit de Japanse Duizendknoop in een talud en bedreigt de infrastructuur ter plaatse.

Patentaanvraag

Ondertussen is door ons een octrooiaanvraag ingediend op het in/ex-situ, thermisch reinigen, van grond met resten Japanse Duizendknoop.

Meer informatie

Wil je meer weten over onze oplossing voor de verontreiniging van de Japanse Duizendknoop? Stuur ons een bericht via info@hmvt.nl.