Ons kostbare grondwater steeds meer verontreinigd (vergrijsd). Wat te doen?

Home> Ons kostbare grondwater steeds meer verontreinigd (vergrijsd). Wat te doen?

Aqua Consoil

Aqua Consoil is het congres waar de bodemprofessionals elkaar ontmoeten om te praten over ontwikkelingen in het vakgebied en de laatste stand der techniek.

Op de laatste Aqua Consoil gehouden afgelopen mei in Antwerpen, heeft HMVT  meegewerkt aan een sessie over ons grondwater. De titel van de sessie zegt alles:

“Ons kostbare grondwater vergrijst. Wat kunnen we er aan doen?”

Inderdaad, ons kostbare grondwater is in de afgelopen decennia steeds minder schoon geworden. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de industriële activiteiten en landbouw. Verschillende processen hebben alle bijgedragen aan een geleidelijke maar inmiddels significante verontreiniging van ons grondwater, zoals:

  • Het gebruik van kunstmest
  • Rioolwater met resten medicijnresten en hormonen
  • Niet gesaneerde bodemverontreiniging
  • En uitloging vanuit stortplaatsen

In de sessie is ingegaan op de oorzaken van de grijs waterproblematiek, maar ook op de partijen die inmiddels met het probleem worden geconfronteerd zoals bedrijven die grondwater gebruiken voor de bereiding van hun producten. De bronnen voor de winning van het grondwater zijn niet langer meer vanzelfsprekend overal voor bruikbaar. Extra zuivering van het water is  hiervoor steeds vaker noodzakelijk, wat natuurlijk leidt tot aanzienlijke extra kosten.

Er zijn echter ook oplossingen  die op een goedkope manier ervoor kunnen zorgen dat de verdere belasting van het grondwater wordt gestopt. Hierbij wordt vooral gekeken naar biologische methodieken. In de sessie tijdens Aqua Consoil is onder andere ingegaan op de Constructed Wetland methodiek. Hierbij wordt verontreinigd grondwater geleid door een  speciaal ontworpen wetland om zo het water te zuiveren. Dit systeem werkt volledig natuurlijk, is energie-neutraal, is goed inpasbaar ook in stedelijke gebied en heeft lage aanleg- en beheerkosten. Een mooie oplossing voor een groot probleem.

Lees verder en bekijk alle presentaties van de sessie ‘Ons kostbare grondwater vergrijst. Wat kunnen we er aan doen?