Mobiele FID dampmetingen

Home> Mobiele FID dampmetingen

Om onze klanten goed te kunnen adviseren en er dimensionering van een dampreinigingsoplossing, verrichten wij steeds vaker meetcampagnes bij onze klanten. Als HMVT doorlopen wij niet alleen bij bodem- of grondwaterprojecten maar zeker ook bij luchtprojecten het hele proces: advies, meten, testen, ontwerpen, realiseren en opereren. Ons doel is de (industriële) klant van een juiste dampreiniging met een zo klein mogelijke footprint voorzien.

Inzicht

Het start vaak met het verkrijgen van inzicht in de emissies. Inzicht dat er vaak niet is. Vaak is er wel een (punt)meting gedaan of is er af en toe geuronderzoek verricht, maar om een goede dampverwerkingsmethode te kunnen bepalen, is het van groot belang ook inzicht te hebben in de dynamiek van de dampen: pieken en dalen. Dit niet alleen gedurende de dag, maar ook in de nacht en vaak liefst gedurende een aantal weken. Uiteraard afhankelijk van het bedrijfsproces.

FID

Om dit inzicht te verkrijgen hebben wij de beschikking over twee mobiele FID-units, een tweekanaal en een vierkanaal unit. Indien nodig ook met explosie-beveiligde aanzuigslangen. We zetten deze FID-units ook regelmatig in bij onze mobiele dampreinigingsprojecten met partner Reym. Een FID unit ‘telt’ als het ware het aantal koolstofatomen in een damp en is een uitermate robuuste unit om dampconcentraties vast te stellen.

De foto geeft een indruk van de FID-opstelling in een meet- en regelcontainer van een dampreinigingstest die in Helmond wordt uitgevoerd. Om onze service nog verder te professionaliseren gaan wij de twee FID’s de komende maanden onderbrengen in kleine aanhangers om zo plug & play op locatie aan te kunnen sluiten en op te starten.