Management WeGroSan/hmvt

Home> Management WeGroSan/hmvt

Met ingang van 1 september heeft Marco van den Brand de aansturing van WeGroSan/hmvt (WGS) in België op zich genomen. WGS is een volledige dochter van HMVT en richt zich op (in-situ) bodemsaneringen en diverse klassieke civiele projecten. Met de directe aansturing vanuit HMVT zullen kennis, mensen en middelen tussen WGS en HMVT geoptimaliseerd worden.

Marco: “Ik heb er veel zin in. Ik denk dat er in België nog vele kansen voor HMVT liggen, niet alleen qua bodem- en grondwatersanering en tankstations, maar ook op het vlak van damp- en waterreiniging. Onderwerpen waar we nu nog vooral in Nederland actief zijn. Daarnaast zijn we ook in staat om ons in België te onderscheiden waar het gaat om overname van saneringsverplichtingen. Kortom, er is genoeg te doen!

Toekomst

Naar de toekomst toe zal WGS zich vooral gaan focussen op in-situ en klassieke bodemsaneringen en de bouw en verbouw van tankstations. Wat betreft (in-situ) bodemsaneringen richten wij ons enerzijds op complexe verontreinigingen waar bijvoorbeeld veel vracht verwijderd moet worden of waar explosieveiligheid een issue is. Wij zetten hiervoor alle denkbare technieken in, variërend van extractief, biologisch of chemisch, maar ook thermisch indien nodig. Anderzijds zullen wij ook de ervaringen van HMVT in ontwerp, aanleg en exploitatie van Constructed Wetlands voor grondwaterzuivering, Japanse Duizendknoop projecten en Off-the-Grid saneringsinstallaties naar België gaan brengen. Wat betreft de bouw/verbouw van tankstations zullen wij de ook de Nederlandse ervaringen ten aanzien van elektrische en waterstof stations inzetten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Marco van den Brand.