Management WeGroSan/hmvt

Home> Management WeGroSan/hmvt

Met ingang van 1 september 2021 zal de aansturing van WeGroSan/hmvt (WGS) centraal gaan plaats vinden vanuit HMVT. WGS is een volledige dochter van HMVT en richt zich op (in-situ) bodemsaneringen en diverse klassieke civiele projecten.

Toekomst

Naar de toekomst toe zal WGS zich vooral gaan focussen op in-situ en klassieke bodemsaneringen en de bouw en verbouw van tankstations. Wat betreft (in-situ) bodemsaneringen richten wij ons enerzijds op complexe verontreinigingen waar bijvoorbeeld veel vracht verwijderd moet worden of waar explosieveiligheid een issue is. Wij zetten hiervoor alle denkbare technieken in, variërend van extractief, biologisch of chemisch, maar ook thermisch indien nodig. Anderzijds zullen wij ook de ervaringen van HMVT in ontwerp, aanleg en exploitatie van Constructed Wetlands voor grondwaterzuivering, Japanse Duizendknoop projecten en Off-the-Grid saneringsinstallaties naar België gaan brengen. Wat betreft de bouw/verbouw van tankstations zullen wij de ook de Nederlandse ervaringen ten aanzien van elektrische en waterstof stations inzetten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Menno Smits.