Grondwater : van Blauw goud naar code Rood!

Home> Grondwater : van Blauw goud naar code Rood!

Marco van den Brand (Managing Director HMVT) zal aanstaande woensdag 23 maart presenteren op het grondwatercongres ‘Van blauw goud naar code rood’ in de Jaarbeurs te Utrecht. 

Ons grondwater heeft aandacht nodig. En dat is juist het punt, het grondwater en onze bodem zijn vanzelfsprekend… je ziet niet dat het er niet goed mee gaat. Toch is dat zo. Beide staan onder druk, veroorzaakt door verzilting, verdroging, maar zeker ook door verontreiniging.  

Marco van den Brand zal namens HMVT pleiten voor een veel stevigere aanpak om ons kostbare grondwater schoon te maken. Als maatschappij beseffen we meer en meer dat ons grondwater ‘vergrijst’ en serieus bedreigd wordt door de zogenaamde ‘opkomende stoffen’ als PFAS, medicijnresten en bestrijdingsmiddelen. Ook de ‘oude’ verontreinigingen kunnen we niet negeren, zoals zware metalen, oliën en oplosmiddelen die nog altijd in grote hoeveelheden voorkomen in onze bodem en grondwater. We vertellen onszelf vaak dat de Nederlandse bodem- en grondwatersaneringsoperatie klaar is. Maar dat is niet zo… ! Het is nog altijd zeer vervuild, het is alleen niet zichtbaar. Het professionele team van HMVT werkt er iedere dag aan om onze bodem, het grondwater en de lucht te zuiveren.We steken onze kop in het zand waar het gaat om ons ondergrondbeleid. Het gevolg is dat ons beleid is uitgehold, we vervuilers ermee laten wegkomen, kennis verwatert, we heel goed zijn in monitorings- en beheerplannen en ons grondwater onder onze voeten steeds viezer wordt. Willen we de toekomstige generaties laten genieten van ons blauwe goud dan zullen we zowel de nieuwe als oude verontreinigingsbronnen actief moeten opruimen. Niet alleen als deze toevallig bij een ontwikkeling in de weg liggen, maar ook gewoon als ze een ‘hot spot’ vormen en een toekomstig gevaar vormen voor ons water. 

Let wel, voor een gezonde wereld is een gezonde bodem en schoon grondwater van essentieel belang! Onze zuiderburen zijn zich hiervan bewust. Hier zien we al een proactief en daadkrachtig beleid. Als Nederland moeten we daar een voorbeeld aan nemen en ook ons bodembeleid aanscherpen. De vervuiler daadwerkelijk laten betalen en actief gaan opruimen daar waar het vervuild is. 

Wil je meer weten over dit thema en meepraten over de oplossingen, dan zien we je graag in Utrecht!

Volg ons op Linkedin : https://www.linkedin.com/company/1235777/ 

Eerder hielden wij een sessie op AquaConsoil. Klik hier voor meer informatie ‘Ons kostbare grondwater wordt grijs – wat kunnen we eraan doen? (AquaConsoil 2019)’.