Daag ons uit met jouw biologische waterzuiveringsvraag

Home> Daag ons uit met jouw biologische waterzuiveringsvraag

Waterzuivering met een helofytenfilter is niet nieuw, het wordt al zeer regelmatig toegepast voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Het zuiveren van meer complexe chemische verontreinigingen in Constructed Wetlands is echter een vak apart. Denk hierbij aan stoffen als benzeen, oliën, gechloreerde koolwaterstoffen, zware metalen en opkomende verontreinigingen zoals medicijnresten. HMVT heeft unieke ervaring in het combineren van grondwaterbeheerssystemen en zuiveren van het verontreinigde water in een Constructed Wetland.

Wij hebben op diverse locaties Constructed Wetlands ingezet om vrijkomende waterstromen op natuurlijke wijze te zuiveren en te integreren in het landschap.

Daag ons en ons model uit
Om snel antwoorden te geven op vragen van klanten en om vlot een ontwerp te kunnen doorrekenen hebben we een model gemaakt dat de processen in een wetland simuleert. Het model is bijna klaar en we hebben uiteraard onze eigen projecten door het model gehaald. Er is maar één manier om een model nog beter te maken: zoveel mogelijk data erdoorheen halen en dan goed naar de resultaten kijken om daar vervolgens het model mee te verbeteren.

Daarom dagen wij je graag uit: kom met jouw waterzuiveringsprobleem! Wij laten ons model daarop los en vertellen je wat er mogelijk  is met een wetland in dit specifieke geval. We geven je alvast een voorzet voor de afmetingen en de te verwachten zuiveringsresultaten.

Wij kunnen – met jouw informatie – ons model nog verder verbeteren.

Heb je een waterstroom waar ons model zijn tanden in kan zetten? Neem contact met ons op.

Meer informatie: neem contact op met experts Paul Verhaagen of Frank Pels