Constructed Wetland opgestart bij de Nedereindse Plas

Home> Constructed Wetland opgestart bij de Nedereindse Plas

Constructed Wetlands kunnen een mooie, energiezuinige en circulaire manier zijn om met chemicaliën verontreinigde grondwaterstromen of percolaatwater van stortplaatsen te zuiveren. Wij hebben al meerdere Wetlands ontworpen en gerealiseerd. Vorig jaar hebben we ook een model gebouwd om onze Wetland vooraf beter te kunnen dimensioneren. Om nog beter onderzoek te kunnen doen naar de haalbaarheid van een Constructed Wetland, hebben wij dit voorjaar een mini-wetland in een 20-voet container ingebouwd. Deze pilot unit kunnen wij naar locatie brengen om ter plaatse de haalbaarheid van deze zuiveringsmethode te testen en om dimensioneringsparameters te verifiëren. We kunnen ook water ophalen en bij ons te Ede testen.

De Constructed Wetland Pilot Unit is nu gereed en is op 9 juli aan de nabij de Nedereindse Plas opgestart. Het doel van het project is te kijken of we het percolaat afkomstig van stortplaatsen op een biologische manier kunnen reinigen.