Bodemluchtonderzoek nog altijd populair

Home> Bodemluchtonderzoek nog altijd populair

Om een verontreiniging in kaart te brengen, worden vaak verspreid over de locatie grondmonsters genomen om deze kern in beeld te brengen. Door de vele analyses op de grondmonsters kunnen de kosten voor deze onderzoeken sterk oplopen. HMVT voert – voor het in kaart brengen van vluchtige verontreinigingen- al jaren lang bodemluchtonderzoeken uit. Bij deze onderzoeken kunnen we de analysekosten en hierdoor de onderzoekskosten aanzienlijk beperken en een verontreiniging toch goed in kaart brengen. Door uit verschillende dieptes en verschillende posities een beetje bodemlucht te meten op verontreiniging kunnen we een driedimensionaal beeld geven van de bron. Op het moment dat we een beeld hebben van de verontreiniging nemen we nog enkele grondmonsters om ook de hoeveelheid minder vluchtige componenten te meten.

Je hebt een verontreiniging dus sneller in beeld tegen lagere kosten.

De methode geeft in vele opzichten een goed en betrouwbaar beeld van de verontreiniging en de mogelijke saneringsaanpak.

Is bodemluchtonderzoek iets voor u? Vraag snel een online offerte aan via onderstaande link