Bench-scale testen HMVT leiden tot sterke kostenbesparing waterzuivering

Home> Bench-scale testen HMVT leiden tot sterke kostenbesparing waterzuivering

HMVT werd benaderd door een klant met een probleem met zuiveringsprobleem met chroom VI en arseen in een waterstroom. De eerste ideeën betroffen de inzet van een ionenwisselaar. HMVT stelde voor om ook te kijken naar een zuiveringstechniek gebaseerd op chemische reductie en precipitatie.

In de testruimte van HMVT werden een zestal pilottests uitgevoerd. In drie pilottesten werden drie verschillende ionenwisselaars getest. Zuiveringstechnieken met chemische reductie en precipitatie werden in de drie andere pilottesten uitgeprobeerd.

Uit de testen bleek dat de waterstroom goed kon worden gezuiverd met chemische reductie en precipitatie. Met een beperkt chemicaliënverbruik en beperkte slibproductie kon de lozingsnorm ruimschoots worden behaald. Dit leverde ten opzichte van de technieken met ionenwisselaars een sterke kostenreductie voor de klant op.

Door het uitvoeren van de laboratoriumtesten kregen we een goed inzicht in het chemicaliënverbruik, reactietijden, de hoeveelheid en samenstelling van het gevormde slib en de snelheid waarmee het slib bezinkt.  Met deze parameters heeft HMVT een ontwerp voor een kosteneffectieve full-scale waterzuivering uitgewerkt. 

Het vooraf testen in het lab of met een pilot op locatie heeft voor u de volgende voordelen:

  • U kunt een nieuwe zuiveringstechniek uitproberen tegen beperkte kosten;
  • Er kunnen verschillende technieken naast elkaar worden getest, zodat u beter een (ontwerp)keuze kunt maken;
  • U weet beter waar u aan toe bent voor de full-scale oplossing: u krijgt vooraf inzicht in kosten, energieverbruik, vrijkomende afvalstromen, zuiveringsrendement, chemicaliën- en koolverbruik;
  • Eventuele problemen in het proces komen van tevoren aan het licht zodat dit direct meegenomen kan worden in het ontwerp voor de full-scale oplossing. U voorkomt vervelende verrassingen achteraf.
  • U krijgt – vooraf – een goed inzicht in het rendement en kosten van de technieken; dit heeft grote voordelen bij het aanvragen van vergunningen en het onderhandelen over de voorwaarden daarvan.

Contact

Heeft u een probleem of vraag op het gebied van waterzuivering of luchtzuivering? HMVT denkt graag met u mee en voert vooraf zelf pilottesten uit. HMVT heeft hiervoor alle denkbare lucht- en waterzuiveringstechnieken in huis. Neem hiervoor contact op met onze specialisten.

Neem contact op met onze experts

Neem dan nu contact op met één van onze specialisten!