21 januari Webinar Constructed Wetlands

Home> 21 januari Webinar Constructed Wetlands

Wat als…
We water zouden zuiveren met behulp van alle kwaliteiten die de natuur al biedt. Biologische afbraak, zon, wind, tijd… Tot enkele jaren geleden was dit toekomstmuziek, maar de laatste jaren hebben we snelle ontwikkelingen gezien om biologische processen te gebruiken voor  waterzuivering. Traditioneel worden constructed wetlands (helofytenfilters) ingezet voor rioolwaterzuiveringen huishoudelijk afvalwater in het buitengebied. HMVT heeft de afgelopen jaren constructed wetlands voor meer complexe organische verontreinigingen zoals (gechloreerde) koolwaterstoffen ingezet, maar ook voor water dat afkomstig is van verontreinigde gasfabriekstereinen. HMVT is dan ook aangesloten bij de Constructed Wetland Association (CWA).

Webinar
Wilt u meer leren over de werking en de mogelijkheden van constructed wetlands? Wij delen graag onze kennis met u. Volg onze gratis webinar op uw eigen computer op 10 december  2020 om 13.00 uur:

Klik hier om je aan te melden voor het webinar constructed wetlands

Inhoud webinar:
Na ongeveer een half uur weet u het volgende:

  1. Wat is een constructed wetland?
  2. Waarom en wanneer pas je een constructed wetland toe?
  3. Hoe werkt een constructed wetland in de praktijk? Concrete praktijkervaring van drie projecten die al meerdere jaren in bedrijf zijn.
  4. Tot slot vertellen wij u over de laatste ontwikkelingen: onder ander het modelleren van constructed wetland toepassingen en ‘nieuwe’ verontreinigingen die wij aanpakken met constructed wetlands.

Presentatoren

portretfoto's HMVT

Frank Pels

Frank Pels (HMVT) is al meer dan 25 jaar een in-situ bodemsanering specialist. Hij werkt sinds 2001 bij HMVT. Frank is gespecialiseerd in de biologische en chemische afbraak van verontreinigingen. Hij ontwikkelde verschillende biologische en chemische technologieën om bodemverontreinigingen en (grond)waterproblemen aan te pakken, waaronder constructed wetlands.

mbhend_HMVT_nieuw-e1605530146634

Michaela Bhend (HMVT / Universiteit Utrecht)

Voor Michaela's master onderzoekt ze Constructed Wetlands als waterzuivering voor industrieel afvalwater. Het doel: het HMVT-computermodel voor het ontwerp van een Constructed Wetland nog efficiënter maken. Zo kun je vooraf voorspellen (en ontwerpen) wat er precies gebeurt in een specifieke situatie. “Het mooie hieraan is dat waterzuiveringen via natuurlijke processen alleen maar belangrijker worden in een duurzamere wereld."