Webinar constructed wetlands

Home> Webinar constructed wetlands

Op donderdag 21 januari organiseerde HMVT haar tweede webinar in een reeks van meerdere webinars over de expertises van HMVT. Zo komen we in coronatijden toch bij elkaar en houden we elkaar op de hoogte van de kennis en kunde in het vakgebied. Michaela Bhend en Frank Pels gingen in de webinar in op constructed wetlands om water te zuiveren van of van een grondwatersanering, grondwaterbeheersing of bedrijfsafvalwater. HMVT heeft een drietal constructed wetlands ontworpen, gerealiseerd en al enkele jaren in gebruik. Michaela Bhend heeft zich flink verdiept in de theorie en de praktijk van constructed wetlands voor deze toepassing. Zij heeft een computermodel ontwikkeld waarmee we de werking van constructed wetlands beter begrijpen. In deze blog vatten we de webinar kort samen.

Constructed wetlands: wat is het? Wanneer toepassen?

Een constructed wetland is een kunstmatig moeras om verontreinigd (grond) water te reinigen. Vanuit de rioolwaterzuivering en de zuivering van huishoudelijk afvalwater is een constructed wetland ook wel bekend onder de naam helofytenfilter. HMVT heeft de constructed wetland ook geschikt gemaakt voor de zuivering van meer ingewikkelde verontreinigingen, zoals grondwaterverontreinigingen en bedrijfsafvalwater.

Het grote verschil met bijvoorbeeld een in-situ bodemsanering is dat je de wetland, en de omstandigheden in de wetland, helemaal naar je hand kunt zetten. Door bijvoorbeeld aerobe en anaerobe zones af te wisselen, kun je ook meer ingewikkelde verontreinigingen, zoals VOCl, afbreken. En daarbij gebruikt een wetland nauwelijks energie. Als je gebruik maakt van zonne-energie of windenergie heb je zelfs helemaal geen energie van het grid nodig. En in plaats van een stel stalen of betonnen bakken (traditionele waterzuivering) maak je een mooi stuk natuur.
Een constructed wetland is geen magisch tovermiddel dat overal voor geschikt is. Wij zien de constructed wetland als een tussenoplossing voor gevallen waarin ‘niets’ doen (natuurlijke afbraak, natuurlijke lozing) niet meer volstaat maar een traditionele waterzuivering een (te) zwaar middel is. We hebben het dan over influentconcentraties van enkele honderden tot duizenden ug/l. Bij echte serieuze gevallen, zoals drijflagen en zaklagen, volstaat (alleen) een constructed wetland niet meer.

Voorbeeldproject 1: Huis Doorn

In het centrum van Doorn is door een chemische wasserij een ernstige bodemverontreiniging ontstaan van VOCl. De bronlocatie in het centrum wordt gesaneerd door de stichting Bosatex met ‘traditionele’ in-situ saneringsmethoden, waaronder chemische oxidatie. Door de bodemverontreiniging in het centrum is een lange verontreinigingspluim in het eerste watervoerende pakket ontstaan. De omstandigheden voor natuurlijke afbraak in het eerste watervoerende pakket zijn erg slecht. Dit betekent in de praktijk dat de pluim erg lang is en nog tientallen jaren zal doorgroeien. Om verdere verspreiding te voorkomen en de pluim af te vangen is ter plaatse van Huis Doorn een grondwateronttrekking gerealiseerd. Wij hebben ter plaatse van Huis Doorn een gecombineerde anaerobe en aerobe constructed wetland aangelegd om het opgepompte water te zuiveren. Een bijzonder aandachtspunt hierbij was de landschappelijke inpassing, omdat landgoed Huis Doorn een nationaal monument is.

Voorbeeldproject 2: Amersfoort stationsgebied

Ter plaatse van de voormalige laswerkplaats is een bodemverontreiniging ontstaan. Deze is door middel van ontgraving gesaneerd waarbij een restverontreiniging is achtergebleven. Deze restverontreiniging zorgt voor een langdurig naleverende grondwaterverontreiniging die moet worden gesaneerd. Voor de grondwatersanering is een constructed wetland gemaakt voor het zuiveren van het opgepompte water. Door gebruik te maken van windenergie is de gehele grondwatersanering, inclusief zuivering, energieneutraal. De weersomstandigheden, waaronder wind en temperatuur, hebben een belangrijke invloed op het debiet en het zuiveringsrendement. Desondanks worden ook in de winter de lozingsnormen gehaald.

HMVT-computermodel voor ontwerp en optimalisatie constructed wetlands

Michaela Bhend heeft een computermodel ontwikkeld waarmee we de werking van constructed wetlands beter begrijpen en nu ook kunnen modelleren. We kunnen hiermee snel een ontwerp van een constructed wetland doorrekenen. Denkt u aan de toepassing van een constructed wetland? Neem dan contact met ons op, dan kunnen we snel voor u berekenen wat er mogelijk is en wat dit betekent t.a.v. geld, benodigde oppervlakte en zuiveringsrendement. 

De toekomst…

HMVT werkt op dit moment aan:

  • De bouw van een pilootinstallatie (klaar halverwege 2021) constructed wetland in een container. Deze kunnen wij snel en gemakkelijk op locatie neerzetten. Hierbij krijgen we een goed beeld van het zuiveringsrendement en de benodigde verblijftijd. En u krijgt meer zekerheid dat het ook écht werkt voordat u overgaat tot de aanleg van een full-scale wetland.
  • We zijn aan het kijken naar het aanpakken van nog andere verontreinigingen met een constructed wetland, zoals bijvoorbeeld medicijnresten en PFAS.

Bekijk de hele webinar

Wil je de hele webinar of de presentatie bekijken? Klik dan op onderstaande button, vul het formulier in en we mailen je binnen een minuut de toegang tot het gehele webinar.