Een effectieve en betaalbare waterzuivering voor PFAS - houdend water

Perfluoralkylstoffen, ook wel PFAS genoemd, zijn een stofgroep waar steeds meer aandacht voor komt als het gaat om de milieuschade die deze stoffen aanrichten. Dit type stoffen zijn zeer persistent, zeer toxisch en veroorzaken soms forse grond- en grondwaterverontreinigingen. Daarnaast komen de PFAS verontreinigingen voor in vele industriële blussystemen en afvalwaterstromen. 

Het zuiveren van met PFAS verontreinigd water blijkt in de praktijk nog een flinke uitdaging. Op praktijkschaal zijn maar weinig technieken voorhanden. De klassieke inzet van actief kool blijkt vaak zeer kostbaar door de lage beladingsgraden die er voor PFAS zijn. HMVT biedt samen met haar partner Cornelsen uit Duitsland in Nederland en België een uniek zuiveringsalternatief aan: de PerfluorAd technologie. 

De PerfluorAd technologie is door Cornelsen de afgelopen jaren ontwikkeld en is een bewezen zuiveringstechniek voor PFAS verontreinigd water. Samengevat is de PerfluorAd een flocculant die de PFAS moleculen laat uitvlokken. Vervolgens worden de vlokken uit het water gefilterd. Op deze wijze kan de bulk van de PFAS verontreiniging uit het water worden gehaald en wordt sterk bezuinigd op verbruik van actieve kool. 

PerfluorAd

Voor meer info over de PerfluorAd technologie verwijzen wij naar onderstaande volgende presentatie en de website van onze partner. 

Naast de PerluorAd technologie en de inzet van actieve kool, kan HMVT ook ionenwisselaars inzetten. Testen met ionenwisselaars tonen aan dat deze technologie in sommige situaties een betaalbaar alternatief kunnen zijn. 

Wij hebben ontdekt dat iedere PFAS zuiveringsvraag maatwerk is. Mocht u uw situatie beoordeeld hebben, of wilt u meer weten over de mogelijkheden van proces-, afval- of grondwater verontreinigd met PFAS, neem dan contact op met Martijn Baars of Paul Verhaagen via tel. (+31) 318 624 624 of info@hmvt.nl.