Venturi-effect – pompen zonder pomp

Een venturi, is een expres aangebrachte vernauwing in een stromingskanaal voor vloeistof of gas. Het passerende medium, de vloeistof of het gas, ondergaat een snelheidsverhoging én een drukverlaging ter hoogte van de vernauwing. Dit fenomeen heet het Venturi-effect 

Met een omgeschreven formule van de wet van Bernouilli:

Waarbij ρ de dichtheid is, ν de snelheid en p de druk, kan vervolgens de druk verandering berekend worden als men de snelheidsverandering weet of andersom.

Zijaansluiting

Door het Venturi-effect kan, als er een zijaansluiting wordt aangesloten op het systeem, een vloeistof of gas worden aangezogen. Die zijaansluiting moet dan komen op het punt in het systeem waar de vernauwing zit en dan nog het liefst waar de vernauwing op zijn nauwst is. Door de onderdruk in de vernauwing heerst er daardoor een onderdruk in de zijaansluiting die op die vernauwing zit aangesloten en dit zorgt voor een aanzuigende werking.

De hoogte van de vloeistof in de zijaansluiting kan worden berekend en bestaat uit twee componenten. De eerste component is stijghoogte die veroorzaakt wordt door de druk p1 vóór de vernauwing te delen door het specifieke gewicht (dichtheid maal zwaartekrachtsversnelling) van de vloeistof. De tweede component is de extra stijghoogte die er nog bij komt als gevolg van het drukverschil.
De hoogte van de vloeistofkolom in de zijaansluiting kan vervolgens worden berekend door deze twee componenten bij elkaar op te tellen: