PerfluorAd systeem

Sinds oktober 2018 biedt HMVT, in samenwerking met Cornelsen Umwelttechnologie GmbH de PerfluorAd Technology in Nederland en België om water met geperfluoreerde- en gepolyfluoreerde chemicaliën te behandelen. Dit wordt vaak ook PFC’s of PFOA/PFAS genoemd. Deze innovatieve waterbehandelingstechnologie biedt een kosteneffectief alternatief in vergelijking met de huidige toepassing van gegranuleerde actieve kooloplossing.

De PFC Challenge
De samengestelde klasse van geperfluoreerde- en gepolyfluoreerde chemicaliën (PFC’s) omvat een extensieve groep van sterk gerelateerde chemische bestanddelen die de afgelopen jaren in grote hoeveelheden zijn geproduceerd. Twee van de meest bekende PFC’s zijn perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA), ook wel bekend als geperfluoreerde tensiden (PFT).

Deze PFT’s zijn gefluoreerde organische verbindingen waarin de waterstofatomen van het koolwaterstofskelet volledig zijn gesubstitueerd door fluoratomen. Het zijn dé sterkste organische verbindingen en worden beschouwd als niet-afbreekbaar en blijven lange tijd in het milieu achter. De toxicologische waarde van de PFT’s moet daarbij ook niet onderschat worden.

Beperkingen van traditionele zuiveringsprocessen
Tot voor kort was adsorptie (meestal op actieve koolstof) de enige technisch uitvoerbare methode om PFC-houdend water te behandelen. PFC’s worden doorgaans beschouwd als tamelijk slecht te absorberen vanwege de lange periode die vereist is in de actieve koolstoffilters. Dit maakt de werkwijze onpraktisch en erg kostbaar.

Sinds 2006 werkt Cornelsen Umwelttechnologie GmbH aan de implementatie van een alternatieve technologie om PFT’s uit water te verwijderen. Hierbij hielden ze een proef met een reeks gemakkelijk verkrijgbare adsorbentia en ionenwisselaars voor de behandeling van PFC verontreinigd water. Het werd duidelijk dat de ontwikkeling van een technisch meer efficiënt en economisch proces vereist was. In samenwerking met UMSICHT Fraunhofer Institute in Oberhausen Duitsland, heeft Cornelsen “PerfluorAd” ontwikkeld. PerfluorAd is een nieuw middel voor efficiënte en kosteneffectieve behandeling van PFC-houdend water.

Voordelen van het PerfluorAd systeem
PFC’s worden traditioneel behandeld met korrelige actieve kool in drukvaten. Eenmaal in de drukvaten, kan het behandelingsproces daarbinnen niet meer beïnvloed worden. Cornelsens PerfluorAd daarentegen wordt in een reactorvat als een vloeistof in het stromende water geïnjecteerd. Door de hoge mate van contact met de bindt de PerfluorAd zich met de PFC-verbindingen waardoor deze kunnen precipiteren en kunnen worden uitgefilterd. Deze benadering biedt de mogelijkheid om flexibel de hoeveelheid PerfluordAd aan te passen op de veranderende condities in het onbehandelde water. Door het uitfilteren van een groot deel van de PFC-verbindingen is minder actief kool nodig.

Economische levensvatbare behandeling van PFC-houdend water
Samen met Cornelsen Umwelttechnologie zal HMVT systemen voor de behandeling van PFC-verontreinigd water onderzoeken, ontwerpen, samenstellen, in bedrijf stellen en bedrijven. Deze systemen zijn mobiel en bevinden zich meestal op het terrein van de klant. Dit is met name van toepassing op PFC-verontreinigd water afkomstig van stortplaatsen, afvalwater van brandblusactiviteiten, grondwaterbehandeling etc.

Wilt u meer informatie over het PerfluorAd systeem ontvangen? Neem dan contact op met Paul Verhaagen.