Headspacemetingen bij in-situ bodemsaneringen

HMVT past als aannemer (milieukundige processturing) vaak headspacemetingen toe bij bodemsaneringen om snel en tegen lage kosten indicatief een bodemverontreiniging in beeld te brengen. Na plaatsing van de filters voor de in-situ bodemsanering worden alle filters doorgemeten met headspacemeting. Dit is een indicatieve meting waarbij een standaardflesje half wordt gevuld en flink wordt geschud.

Vervolgens wordt met een PID-meter de concentratie verontreiniging in de lucht boven het verontreinigde water gemeten en genoteerd. Voor vluchtige verontreinigingen, geeft dit een goede indicatie van de concentratie verontreiniging in het grondwater.

Hiermee kunnen vervolgens 

  • De relevante monsters worden geselecteerd voor analyse op het lab.
  • De in-situ bodemsanering worden geoptimaliseerd.

Deze techniek is toepasbaar voor vluchtige verontreinigingen zoals

  • VOCl / Solvents (Per, Tri, Cis, VC, Chloorethanen)
  • Aromaten (BTEX);
  • Naftaleen

Voordelen

  • Snel, je weet direct in het veld de uitkomst;
  • Goedkoop
  • Goede indicatie van de aanwezigheid van vluchtige verontreinigingen
  • Snelle en gemakkelijke optimalisatie in situ bodemsanering
  • Betere selectie van monsters mogelijk waardoor de kosten voor (duur) labonderzoek kunnen worden geoptimaliseerd;

Het blijft echter een indicatie en is dus geen vervanging voor Sterlab / AS3000 monsters.