Grondwateronttrekking

Onttrekking van grondwater is een prima techniek voor de extractie van verontreinigd grondwater. Daarnaast wordt het ingezet als hulpmiddel bij biologische of chemische saneringen. Wanneer er nutriënten of oxidanten in de bodem zijn geïnjecteerd helpt grondwateronttrekking om deze door het bodempakket te verspreiden.

Grondwateronttrekking kan worden uitgevoerd met bijvoorbeeld deepwellpompen (bij diepere bronnen), een drainagesysteem met een pompput of met een zuigerpomp.