Terugblik op een voorjaar van kennisdelen

Home> Terugblik op een voorjaar van kennisdelen

BodemBreed

Het was een druk maar leuk voorjaar, zeker wat betreft kennisdelen. HMVT heeft op verschillende congressen mogen bijdragen aan het delen van kennis. Op BodemBreed hebben wij tijdens de sessie ‘Nieuwe verontreiniging vraagt om pionierschap’ onze ervaringen gedeeld bij het saneren van een met PFAS verontreinigde locatie. Met name het zuiveren van met PFAS verontreinigd grondwater is besproken. Leuk om de ervaringen te delen van een dergelijk innovatief project.

Aqua Consoil

Tijdens Aqua Consoil in Antwerpen hebben wij samen met Arcadis en Deltares aandacht besteed aan het fenomeen van het ‘vergrijzend grondwater’. Door alle menselijke activiteiten is de kwaliteit van ons grondwater in grote gebieden van ons land niet meer van goede kwaliteit. Dit is niet alleen een probleem voor het winnen van drinkwater, ook het gebruik van grondwater als grondstof voor de voedselindustrie wordt zo steeds moeilijker. Niet alleen het probleem is besproken, ook zijn er mogelijke oplossingen gepresenteerd.