Jan Smolders versterkt team WeGroSan-hmvt

Home> Jan Smolders versterkt team WeGroSan-hmvt

Met de komst van Jan Smolders zet WeGroSan-hmvt een volgende stap in het versterken de activiteiten in België. Managing Director Marco van den Brand: “Met de komst van Jan halen we de nodige versterking en een bak aan ervaring en expertise in huis”.

Jan Smolders is een oude rot in het vak. Smolders: “Ik heb veel ervaring als projectleider rond grond- en grondwatersanering. Ook in China heb ik zo’n tien jaar pionierswerk gedaan in dit werkveld.” Naast bodemonderzoek en sanering heeft Jan zich ook bezig gehouden met emissiereducties en klimaatverandering. Het vinden van efficiënte oplossingen en het delen van kennis sluiten naadloos aan bij zijn interesse voor innovaties en het denken buiten gebruikelijke kaders.

De in België wonende Brabander kan deze ervaring nu optimaal inzetten. Jan: ”Ik ben graag een spin in het web en zie nog veel ruimte in België voor het ontwikkelen van slimme en duurzame toepassingen rond sanering en milieuwerken.”

Jan Smolders
Jan Smolders