HMVT sluit zich aan bij CWA

Home> HMVT sluit zich aan bij CWA

Constructed Wetlands Association

HMVT heeft zich aangesloten bij de Constructed Wetland Association (CWA), een internationale vereniging van professionals die de toepassing van Constructed Wetlands om verontreinigd water op natuurlijke wijze te zuiveren promoot.

In onze projecten passen wij steeds vaker Nature Based Waterzuivering toe: duurzaam water zuiveren met kracht van natuurlijke afbraakprocessen in combinatie met gebruik van natuurlijke energiebronnen zon en wind. Wij richten ons hierbij met name op chemische verontreinigingen: de inzet van Constructed Wetlands om water te zuiveren van vluchtige organische (chloor)koolwaterstoffen of zelfs zware metalen. Dit kan zijn in het kader van beheersmaatregelen rondom verontreinigd grondwater of zelfs soms proceswater.

De voordelen zijn legio:

  • Geen of heel lage carbon footprint.
  • Creatief en met hoge belevingswaarde inpasbaar in (bebouwde) omgeving.
  • Verbetering biodiversiteit.
  • Onderhoudsvriendelijk

Met het lidmaatschap van CWA zetten wij een volgende stap in het verder professionaliseren van onze dienstverlening op het gebied van ontwerpen, implementeren en opereren van onze Constructed Wetlands.

Meer over onze diensten wat betreft Constructed Wetlands en Nature Based waterzuivering leest u hier: https://www.hmvt.nl/nature-based-waterzuivering/