Voordelen ERH

Zeer robuust
Een thermische sanering met Electrical Resistance Heating (ERH) is een zeer robuuste in situ saneringstechniek. 

Alle andere insitu technieken zoals pump&treat, biologische technieken, bodemluchtextractie, tweefasenextractie, persluchtinjectie, chemische oxidatie en chemische reductie zijn 'contactsporten'. Met deze methoden moet de water/luchtstroom of de chemicalien tot in iedere bodemporie gebracht worden om effectief te zijn. ERH is geen 'contactsport'. Met ERH warmen we het complete bodemvolume op, zo bereiken we automatisch alle verontreinigingen tot in de kleinste porien in het te behandelen bodemvolume. We hoeven hiervoor niet de 'precieze' lokatie van de DNAPL's te kennen om succesvol te kunnen saneren. 

Als de temperatuur van de bodem het kookpunt van de verontreiniging bereikt, zullen de verontreinigingen overgaan naar dampvorm. De verontreinigingen worden zo uit de bodem gekookt. De vrijkomende dampen worden afgevangen met een bodemluchtextractie. We blijven de bodem zolang verwarmen als nodig is om de saneringsdoelstelling te halen. Een aantal verontreinigingen koken - als ze gemengd zijn met water - bij een aanzienlijk lagere temperatuur. Dit co-kookpunt van bijvoorbeeld tetrachlooretheen (Per) bedraagt 87 graden Celsius. 

Robuust betekent dat we meer dan 99% vrachtreductie kunnen bereiken zonder rebound effecten, ook als puur product of DNAPL aanwezig is. 

 

DNAPL Hotspots
Thermische insitu sanering is volgens ons de enige methode om snel - voor eens en altijd - af te rekenen met DNAPL hotspots van gechloreerde koolwaterstoffen. Bij andere in situ methoden is er een kans op rebound met overschrijding van de planning, budgetoverschrijdingen en irritatie bij de klant als gevolg. 

Geen uitdroging van de bodem
Met ERH kan de bodem niet compleet uitdrogen. 

Heterogene bodems
ERH wordt niet negatief beinvloed daar hetrogenen bodem. Dit in tegenstelling tot andere 'klassieke' in-situ saneringen waaronder stoomgestimuleerde extactie. 

Er is zelfs een positief effect. Aanwezige leem en kleilagen worden - door hun elektrische eigenschappen - als eerste opgewarmd. Rond verontreinigingen zijn vaak - als gevolg van biologische activiteit - hogere concentraties chloride-ionen aanwezig. Hierdoor worden ook de zones die verontreinigd als eerste opgewarmd. 

Lees verder: "Veiligheid"

Ga naar vorige: "toepassing ERH"

 

Deel deze inhoud op