Mobiele Behandeling Luchtemissies Industrie

De normen voor luchtemissies worden steeds strenger.

Wij hebben samen met onze partner Reym een mobiel luchtemissie controle systeem ontwikkeld voor emissiebeperkende maatregelen bij tankreiniging of bij onderhoud van bijvoorbeeld Vacuum Recovery Units (VRU's). Reym krijgt vanuit haar industriële reinigingsexpertise steeds vaker de vraag voor 'total care solutions' en ook de onderhoud aan industriële installaties vrijkomende water- en dampstromen te reinigen.

Het door ons ontwikkelde Emissie Controle Systeem (ECS) is een mobiel en modulair systeem gebaseerd op de volgende (zuiverings)trappen:

  • Ventilator unit
  • Gaskoeling
  • Absorptie / Scrubbing
  • Ter polishing: Katalytische oxidatie of Actief Kool Filtratie

Het ECS heeft als eerste trap een geheel ATEX gecertificeerde ventilator unit. Via deze ventilator worden de dampen uit bijvoorbeeld een tank naar de eerste zuiveringstrap geleid. In de eerste zuiveringstrap worden door middel van koeling koolwaterstoffen worden afgevangen uit de gassen die vrijkomen tijdens industriële reinigingswerkzaamheden. Dit koelsysteem bestaat uit een eerste koelstap tot ca. 5 oC en een tweede koelstap tot -10 à -20 oC. Afhankelijk van het type koolwaterstof worden de bulk van de dampen hier gecondenseerd tot vloeistof.

Indien nodig qua emissienormen bestaat de tweede zuiveringstrap bestaat uit een scrubber met een apolaire wasvloeistof. Deze scrubber fungeert tevens als absorptiesysteem en vlakt concentraties uit indien een derde zuiveringstrap nodig is. Om tot zero-emission te komen en afhankelijk van de gewenste emissie-eisen kunnen wij ook een derde zuiveringstrap inzetten in de vorm van (katalytische) oxidatie. Met dit het totale Emissie Controle Systeem is een eindrendement van 98-99% (vluchtige) koolwaterstoffen haalbaar.

Meer informatie?

Marco van den Brand (+31 6 537 25 777) of Ted Vendrig (+31 6 513 19 482)

Deel deze inhoud op