Dommeltunnel Eindhoven

Uitdaging:

Het project “Dommeltunneltje” is ontstaan uit het belang om een schonere leefomgeving te creëren voor ons allemaal. Dankzij de samenwerking tussen SRE, de gemeente Eindhoven, De provincie Noord Brabant, Beter Bereikbaar Zuid-Oost Brabant, Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek B.V. en de Technische Universiteit van Eindhoven is hier nu hard aan gewerkt. Zij hebben hun krachten gebundeld om de luchtkwaliteit van de regio Eindhoven te verbeteren. Tijdens dit project is het “Gepulste Corona luchtzuiveringssysteem” getest in de Dommeltunnel.

Medio juni/begin juli is de tunnel gedurende vier weken als proeflocatie gebruikt. De Dommeltunnel heeft de juiste afmetingen voor een proef waarbij op kleine schaal een levensechte verkeerstunnel kan worden gesimuleerd. Voor een realistische vergelijking met een verkeerstunnel zijn er extra uitlaatgassen in de tunnel vrij gelaten. De gehele opstellen bestaande uit de Corona Air Treatment Unit, een aggregaat, actief koolfilter en 200 meter aan ventilatiebuizen is gedurende de proef veilig achter hekwerk geplaatst aan de mond en deels in (buizen) de tunnel. De ventilatiebuizen zijn aan de muur gevestigd en zijn gebruikt om lucht af te zuigen en om de extra uitlaatgassen de tunnel in te blazen. Voor een indruk van de opstelling zie ook de fotorapportage. Omdat de Dommeltunnel een belangrijke ader is voor fietsers en voetgangers is de proefopstelling zodanig uitgevoerd dat de tunnel gedurende de proef open kon blijven.

Oplossing: 

De Gepulsde Corona luchtzuiveringstechniek is ontwikkeld door de Technische Universiteit van Eindhoven. Deze techniek maakt gebruik van minibliksems die opgewekt worden in een stalen behuizing. Door de verontreinigde lucht door deze buis te sturen vindt er een chemische reactie plaats met de verontreiniging en wordt de lucht gereinigd. Het reinigen van vervuilde verkeerslucht kan echter alleen effectief zijn wanneer dit opgevangen kan worden, zoals in een tunnel, overkluizing of parkeergarage.

Resultaten: 

HMVT heeft de Corona plasmazuivering succesvol gedemonstreerd in het kader van het programma ‘Innovaties luchtkwaliteit & verkeer’ van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). In de luchtzuivering van HMVT wordt de techniek van gepluste Corona toegepast om een koude plasma luchtzuivering te creëren. De techniek gebruikt hoogspanning in extreem korte pulsen om een (koud) plasmaveld te vormen. Door de hoogenergetische pulsen kunnen zeer efficiënt elektronen vrijgemaakt worden die vervolgens een breed scala aan verontreinigde lucht kunnen reinigen.

De CORONA is ingezet in de ‘Dommeltunnel’ en heeft gedemonstreerd fijnstof, stikstofdioxide en onverbrande koolwaterstoffen te kunnen afbreken.  

Er is een globaal ontwerp en doorrekening uitgewerkt van de HD Clean Tunnel. Wat betekent het en kost het om probleemgebieden zoals ringwegen te overkappen en 90% van de verkeerslucht op te vangen en zuiveren? Het rapport laat zien dat het overkappen van ringwegen en het afzuigen & filteren van de vervuiling bij tunnel- en overkappingmonden de fijnstof- en andere milieuproblemen werkelijk oplost.

Op 18 april presenteerde HMVT de resultaten op de slotbijeenkomst Innovaties luchtkwaliteit & Verkeer van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE).

Bekijk hieronder onze presentatie ‘Pulsed Power Corona Luchtbehandeling, reductie belasting verkeersemissie in Eindhovense hot-spots’. 

 

Meer informatie en de resultaten van de testen in de Dommeltunnel vindt u in ons rapport‘Reductie van belasting verkeersemissies middels efficiënte luchtfiltering in Eindhovense Hot Spots’. 

(download het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies middels efficiënte luchtfiltering in Eindhovense Hot Spots” als PDF document ( 86 bladzijden, 7,5 MB)

EINDRAPPORT
“Reductie van belasting verkeersemissies middels efficiënte 
luchtfiltering in Eindhovense Hot Spots”

 

 

Meer informatie:

 

Deel deze inhoud op