Containerparken tbv Diftar (B)

Uitdaging:

In het kader van het nieuw in te voeren DIFTAR-systeem dienen diverse regionale "vuilstorten" te worden gemoderniseerd tot moderne afval brengstations. De nieuwe containerparken zijn een effcientere manier om afval al bij inzameling duurzaam te scheiden.

Verscheidene stations dienen tijdens de verbouwingen operationeel te blijven. Zowel voor de gebruikers, de klanten als de afhaaldiensten vereist dit extra afstemming en inpassing van de werkzaamheden.

Oplossing: 

WeGroSan/HMVT heeft op verscheidene afvalstations de moderniseringen uitgevoerd. De uitgevoerde werkzaamheden bestrijken een zeer divers spectrum:

Werkzaamheden:

 • Afbraak bestaande verhardingen
 • Rooien van beplanng en bomen
 • Grond- en rioleringswerken
 • Plaatsen van diverse putten (sepsche tank, regenwaterput, kws afscheider)
 • Bouwen van verhoogde loszones in ter plaatse gestort beton en prefab elementen
 • Aanbrengen banden en goten
 • Aanbrengen betonverhardingen en betonstraatstenen
 • Verplaatsen van bestaande constructies als KGA kluis en overkappingen
 • Werken rondom diverse weegbruggen
 • Diverse omgevingswerken
 • Groenwerken en signalisatiewerken
Resultaten: 

Aanneemsom

€ 900.000,00 excl. BTW

Uitvoering

juni 2006 – december 2007

Deel deze inhoud op