Complex Multi Fasen Project op industriële locatie te Anderlecht

Uitdaging:

Op deze industriële locatie was als gevolg van jarenlange bedrijfsvoering een zeer omvangrijke verontreiniging ontstaan. De verontreiniging betrof een mix van (gechloreerde) koolwaterstoffen, inclusief puur product. Aan WeGroSan/HMVT de uitdaging om per maand zoveel als mogelijk van het product en verontreinigd grondwater te verwijderen en vrijkomende lucht- en waterstromen te zuiveren alvorens te lozen. Dit via een systeem van tientallen ondergrondse Meer Fasen Extractiefilters die verspreid over het terrein zijn aangelegd. WeGroSan/HMVT heeft deze dienst uitgevoerd van 2007 t/m 2010 voor een vast bedrag per maand, gekoppeld aan een minimale 'up-time' van haar installaties.

Oplossing: 

De onttrekking- en zuiveringsinstallaties bedroegen de volgende:

 • Installatie van 53 RVS Multi Fasen Extractie filters en ondergronds leidingwerk.
  Gefaseerde aanleg om bedrijfsvoering niet te hinderen. Kritische werkzaamheden zijn in het weekend uitgevoerd.
 • Waterzuivering:
  - Multi Fasen Extractie unit met een capaciteit van 1.600 m³/uur bij ca. 130 mbar absoluut
  - Capaciteit van 6 m³/uur
  - Olie/waterafscheiding
  - Ontijzering incl. zuurdosering
  - Beluchting met behulp van striptoren
  - Actief kool filtratie
 • Luchtzuivering:
  - Twee parallel geschakelde Katalytische Oxidatie units à 1.000 m³/uur incl. scrubber.
 • Dit alles ingebouwd in een op maat gemaakte loods.
 • Conform ATEX regulering.

 

Resultaten: 

WeGroSan/HMVT heeft dit systeem meerdere jaren succesvol bedreven en vele duizenden kilo's aan verontreiniging per maand onttrokken en verwerkt.

Deel deze inhoud op