Project Bilthoven wint internationale award

14 november 2013

De duurzame in-situ sanering in Bilthoven werd op 23 oktober tijdens het Canadian Brownfields congres beloond met een 'special International award'. De SBNS ontving deze prijs omdat, zo oordeelde de jury , het saneringproject in Bilthoven een innovatief voorbeeld is van kosten- en tijdsefficiënt saneren. Bovendien is de overlast van de saneringswerkzaamheden voor de omgeving minimaal. Het sustainable remediation concept is ook één van de drie finalisten voor de Technology award die uitgereikt wordt tijdens het komende NICOLE congres in Namur (november 2013).

Sanering Bilthoven
In Bilthoven is door de SBNS, in samenwerking met Tauw en HMVT, een 'in-situ'- bioremediatie gerealiseerd voor de biologische afbraak van een verontreiniging met minerale olie. In een uitgebreide haalbaarheidsstudie zijn voorafgaand aan de start van de sanering drie ideeën uitgewerkt:

• De toepassing van een zonneboiler om de bodem met warmtewisselaars te verwarmen. Met deze techniek wordt de saneringsperiode verkort (stimuleren biologische activiteit en afbraaksnelheid, oplosbaarheid en vervluchtiging)
• De installatie van (PV-) zonnecellen voor de energievoorziening van de pompen en de PLC
• De installatie van een windturbine voor directe persluchtproductie (pneumatische energie)

De studie en het ontwerp toonden aan dat bij een beperkte energievraag en een kleine extra financiële inspanning, de toepassing van zonnecellen, een zonneboiler en windturbines technisch haalbaar is. Het 'in-situ'systeem is operationeel sinds april 2012 en is zelfvoorzienend. Het systeem als geheel is zeer geschikt voor afgelegen gebieden, zoals stortplaatsen en olievelden, maar ook de separate onderdelen van dit systeem kunnen worden ingebouwd bij andere 'in situ'-projecten om bodemsaneringen een groener karakter te geven.

Eind vorig jaar ontving de SBNS voor dit project al de 'Highly Commended award' tijdens de 'Sustainability Conference' in Venetië. Met dit project, zo oordeelde de UIC destijds, levert de SBNS een bijzondere bijdrage aan duurzame ontwikkeling in de spoorwegsector. Meer informatie over het project: klik hier.

SBNS
Ongeveer 17 jaar geleden is de SBNS opgericht om NS-terreinen te onderzoeken op bodemverontreiniging die ontstaan is vóór de verzelfstandiging van NS. Waar dat nodig is, zorgt zij ook voor de bodemsanering. Vanuit Utrecht zorgt de SBNS jaarlijks voor de sanering van zo'n 50 tot 60 NS-terreinen. Zij is daarmee één van de grootste saneerders in Nederland. Sinds 2008 is de SBNS ISO 9001:2000 gecertificeerd.

bron: http://www.bodemnieuws.nl
foto: hmvt.

Deel deze inhoud op