Bedrijfsafvalwaterzuivering bestrijdingsmiddelen

26 september 2017

HMVT heeft van Denka International uit Barneveld de opdracht gekregen een waterzuiveringsinstallatie te plaatsen en in stand te houden. De waterzuivering is ontworpen om mogelijk met bestrijdingsmiddelen verontreinigd hemelwater van daken en het terrein te zuiveren. In samenwerking met het bedrijf is in korte tijd een zuivering opgesteld voor de behandeling van het opgevangen water. De waterzuivering – welke bestaat uit zandfiltratie en actiefkoolfiltratie – heeft er voor gezorgd dat het gezuiverde bedrijfsafvalwater volgens de voorschriften geloosd kon worden.

Meer informatie: Klaas de Jong (06-20406594)

Deel deze inhoud op