Civiel

Grondeigenaren; verplicht om verontreiniging te voorkomen.

Een schone locatie is een vorm van ‘good housekeeping’. Wij helpen hen daarbij en al sinds 1995 realiseren wij vloeistofdichte voorzieningen en nieuw- en verbouw van tankstations.

Deze activiteit voeren wij alleen in België uit. De afgelopen jaren hebben wij tal van vloeistofdichte vloeren, verhardingen en bedrijfsrioleringen aangelegd. Onze voorzieningen zijn te bewonderen bij tankstations, afvalverwerkers (milieustraten) en industriële en facilitaire inrichtingen.

Bodembeschermende voorzieningen
Een locatie saneren is altijd duurder dan maatregelen om verontreiniging te voorkomen. Ook bij verkoop kan een terrein meer waard worden doordat de juiste maatregelen zijn getroffen en goede voorzieningen zijn aangelegd.

Het aanleggen van een bodembeschermende voorziening is maatwerk. Wij bekijken welke soort voorziening het best bij de bodembedreigende activiteit past en hoe de bodem is opgebouwd. We bepalen ook hoe de verontreinigende stoffen het beste kunnen worden afgevoerd en opgevangen. Afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de opdrachtgever kunnen de volgende voorzieningen worden aangebracht:

 • vloeistofdichte betonverharding
 • vloeistofdichte elementenverharding
 • vloeistofdicht asfalt
 • trisoplast
 • kleimatten

Tankstations
Voor de werken aan tankstations kunnen wij bogen op meer dan 15 jaar ervaring. De werken worden uitgevoerd voor de grotere (olie-) maatschappijen maar ook voor de kleinere ketens en particulieren. Groot of klein in omvang, complex of eenvoudig. Elk jaar worden diverse tankstations door ons aangepakt.

Binnen ons bedrijf hebben wij een bundeling van kennis op het gebied van bodemsanering, bodembeschermende voorzieningen en civieltechnische werken. Deze brede kennis komt tot zijn recht in de werken aan tankstations.

In de meeste projecten is HMVT verantwoordelijk voor de bodemsanering, de civieltechnische werken zoals piste, riolering, koolwaterstoffen afscheider en verhardingen en de pipingwerken, inclusief de levering van ondergrondse tanks. Ook bestaat de mogelijkheid dat de werken als 'sleutel op de deur' worden uitgevoerd, waarbij wij instaan voor alle onderdelen die noodzakelijk zijn. Wij zijn dan in staat om sloop, renovatie en nieuwbouw uit te voeren binnen een daarvoor geldend tijdsbestek. Naast alle onderdelen die onder of op het maaiveld liggen kunnen wij de elektriciteitswerken, de luifel- en de shopbouw leveren. Met HMVT haalt u een partij in huis die een totaalaanpak kan bieden.

Onze ervaringen in bodembeschermende voorzieningen op tankstations:

 • betonnen vloeistofdichte piste
 • plaatsing van kleimatten
 • vloeistofdichte elementen
 • trisoplast of asfalt

Onze ervaringen in piping op tankstations:

 • KPS
 • galva
 • flexwell
 • dubbelwandig kunststof


               Meer informatie?
             Zoë van Brusselen (+32-3-609 55 46)

             Of neem contact op met onze info@ of ons secretariaat.

 

Deel deze inhoud op