Extractieve technieken

Onder extractieve saneringstechnieken verstaan wij technieken waarmee verontreiniging uit de bodem wordt gemobiliseerd en vaak bovengronds behandeld wordt. De volgende technieken worden door ons toegepast: 

 • bodemluchtafzuiging
 • persluchtinjectie 
 • diverse soorten van grondwateronttrekking:
  - Vacuümbemalingen
  - Zwaartekrachtbemalingen
  - Meer Fasen Extractie
  - Deepwell bemalingen
Deel deze inhoud op