Chemische technieken

Steeds vaker worden er chemische technieken toegepast om verontreinigingen aan te pakken. Enerzijds om verontreinigingen af te breken (bijvoorbeeld oxidatie en reductie) en anderzijds ook om bijvoorbeeld een verontreiniging vast te leggen in de bodem.

Chemische oxidatie
Een techniek die zich de laatste jaren heeft bewezen is chemische oxidatie. Met behulp van chemische oxidatie kunnen door ons in een korte tijdsspanne hoge saneringsrendementen worden bereikt. Deze techniek is vaak vooral in kerngebieden met hoge concentraties verontreinigingen bruikbaar. Afhankelijk van de locale verontreinigingssituatie passen wij de volgende chemische oxidatietechnieken toe:

  • Chemische oxidatie met behulp van waterstofperoxide (Fenton’s reagens)
  • Toepassing van ‘Advanced’ Fentons.
  • Chemische oxidatie met behulp van permanganaat.
  • Chemische oxidatie met behulp van geactiveerde persulfaat.

Chemische reductie: FENNA
Naast chemische oxidatie passen we ook chemische reductie toe door injectie van nulwaardig nano ijzerpoeder. Deze methode combineren wij samen met biologische afbraak met ons ENNA concept: FENNA. Meer informatie over ons FENNA concept vindt u hier .

Vastlegging
Niet alle verontreinigingen komen direct in aanmerking om extractief, chemisch of biologisch gesaneerd te worden, bijvoorbeeld zware metalen. Een (deels) mobiele verontreiniging kan ook geïmmobiliseerd worden zodat verspreiding naar de lucht of elders in de bodem wordt voorkomen. Zo wordt het risico van de verontreiniging weggenomen.

Vastlegging (ook wel immobilisatie genoemd) heeft HMVT al op verscheidene typen verontreinigingen toegepast.

Downloads:

Immobilisatie zware metalen
FENNA; optimale dechlorering bij CKW-verontreinigingen
Chemische oxidatie
Mobiele injectie-unit

Deel deze inhoud op