Biologische technieken

Veel van onze saneringen kennen ook een biologische fase, waarbij bijvoorbeeld na verwijdering van de kern de resterende verontreiniging in de pluim biologisch wordt afgebroken. Afhankelijk van de aard en ernst van de restverontreinigingen wordt de afbraak gestimuleerd door inbreng van zuurstof en/of koolstofbron en nutriënten. Wij stimuleren zowel anaërobe als aërobe afbraakprocessen.

Ontwerp en monitoring van de afbraakprocessen wordt door ons zelf uitgevoerd. In sommige gevallen is de afbraak van nature zodanig dat alleen monitoring van het afbraakproces voldoende is.

 De volgende technieken worden door ons toegepast:

  • Bioventing onverzadigde zone.
  • Air Sparging verzadigde zone.
  • Shock load injecties (eenmalige injecties van voedingsstoffen).
  • Continue injecties via onttrekking en infiltratie van grondwater met voedingsstoffen.

Vooral in pluimgebieden of als biologische barrier bieden biologische technieken een geschikt en betaalbaar alternatief.

ENNA
Afhankelijk van de locatiespecifieke situatie kiezen wij onze voedingsstoffen, perslucht, zuurstofafgevende zouten of nutriënten. Zeer regelmatig injecteren wij ook de door onze R&D afdeling ontwikkelde slow release elektrondonor op basis van soja: ENNA. Meer informatie over het ENNA concept vindt u hier.

Downloads:

PDF ENNA

Deel deze inhoud op